SPECJALIZACJE

Prawo rodzinne
i rodzinne prawo majątkowe

W czym możemy pomóc?

Kancelaria zapewnia pełną dyskrecję w prowadzeniu spraw rodzinnych. Szuka najlepszych rozwiązań np. biorąc udział w rozmowach mediacyjnych, czy współpracując z detektywami. Pomaga przygotować pisma procesowe (pozwy lub wnioski), opracowuje plany wychowawcze, inicjuje postępowania zabezpieczające w celu natychmiastowego zabezpieczenia interesów klientów. W ramach specjalizacji Kancelaria wspiera swoich Klientów we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach o:

I

rozwód oraz okołorozwodowych (np. o pobicie, naruszenie posiadania, przywłaszczenie mienia, znęcanie się psychiczne i fizyczne, uprowadzenie rodzicielskie, niealimentację, Niebieską Kartę),

I
alimenty (na byłego małżonka lub na dzieci, od dziadków), w tym o ich egzekucję,
I
kontakty z dzieckiem, w tym o ich egzekucję,
I
pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
I
ubezwłasnowolnienie,
I
rozdzielność majątkową,
I
podział majątku (w tym roszczenia o ustalenie nierównych udziałów, o rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych pomiędzy małżonkami),
I
zabezpieczenie potrzeb rodziny („alimenty” od obecnego współmałżonka),
I
rozliczenie konkubinatu i narzeczeństwa (o zniesienie współwłasności, bezpodstawne wzbogacenie, czy o świadczenia nienależne);