SPECJALIZACJE

Prawo cywilne
i gospodarcze

W czym możemy pomóc?

Kancelaria zapewnia pomoc przedsiębiorcom w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, jak również konsumentom, a w szczególności pomaga:

I
przy prowadzeniu spraw sądowych dot. podmiotów gospodarczych (np. windykacja, zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników, spory pomiędzy wspólnikami, rozwiązanie spółki),
I

przy prowadzeniu tzw. skarg pauliańskich (ucieczka dłużnika z majątkiem),

I

przy prowadzeniu ewentualnych wątków karnych w sprawach gospodarczych (np. przy składaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa działania przez dłużnika na szkodę wierzyciela),

I

przy przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika,

I
w przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych,
I

przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów – spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji etc,

I