SPECJALIZACJE

Postępowania sądowe
(cywilne, administracyjne)

W czym możemy pomóc?

W głównym kręgu zainteresowań Kancelarii pozostaje prowadzenie sporów sądowych, w których to obszarach mamy bogate wieloletnie doświadczenie we wszystkich instancjach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a w szczególności w postępowaniach dotyczących:

I

nieruchomości (np. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, naruszenie posiadania nieruchomości, eksmisję, najem i dzierżawę, bezumowne korzystanie,

I

inwestycji budowlanych (np. roszczenia przeciwko deweloperom o rękojmię, o zapłatę kar umownych, rozliczenia z wykonawcami robót remontowo-budowlanych)

I

spraw odszkodowawczych (np. błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, sprawy reprywatyzacyjne – w tym sprawy dot. tzw. gruntów warszawskich),

I

spraw o ochronę dóbr osobistych (dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych dotyczących wypowiedzi w mediach, w artykułach prasowych, na portalach społecznościowych),

I

karnych aspektów spraw dot. błędów medycznych i o ochronę dóbr osobistych (zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentacja w procesie karnym we wszystkich instancjach),

I

spraw spadkowych (zachowek, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu),

I
I